Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Wij zijn een gespecialiseerde organisatie, die zich bezighoudt met alle vormen van ongewenst gedrag en het stimuleren van gewenst gedrag op de werkvloer.

Wij werken onafhankelijk van Arbo diensten, welzijnsorganisaties end. Onze medewerkers zijn als externe specialisten in te roepen bij ongewenst gedrag op de werkvloer. Wij zijn door onze zelfstandigheid volledig onpartijdig. Wij hebben geen collega's in het bedrijf, waarvoor we werken. Er zal nooit een belangenverstrengeling plaatsvinden. Er kijkt niemand over onze schouder mee.

Wij zijn door onze expertise in staat om alle problemen, die vallen onder zogenaamd ongewenst intimiderend gedrag (zowel sexuele intimidatie, discriminatie en harassment van oudere werknemers) op te vangen en zonodig door te leiden naar specialisten, zoals juristen, klachtencommissies en de Commissie Gelijke Behandeling om een passende oplossing te vinden.

Wij werken op basis van abonnement bij bedrijven en organisaties door heel Nederland.

Ons motto: prettig werken voor iedereen